Intuity

Hello I’m Intuity, I’m here to open your intuition.

50,77

Affirmation

I am so happy and grateful that I am following my heart and intuition.
My inner child is now healed.
I am now playful, carefree, and joyful.

Pure nature

Ylang ylang is very gentle and warming.

Ylang ylang’s soft and soothing aroma creates a comforting atmosphere, helping to alleviate stress and promote relaxation. Its warm and floral scent has a calming effect on both the body and mind, allowing you to unwind and find tranquility.

It is a true delight when used in a diffuser, added to a relaxing bath, or used during a massage. Whether you choose to enjoy its aromatic benefits in a diffuser, add a few drops to your bathwater for a luxurious soak, or incorporate it into a massage oil for a blissful and rejuvenating experience, ylang ylang brings a sense of serenity and indulgence to your self-care routine.

Infinirgy’s Intuity Essential oils contains 100% pure Ylang Ylang

Deze informatie is met zorg opgesteld en informatief bedoeld.
Het is niet bedoeld om diagnoses te stellen, ziekten vast te leggen, te voorkomen of te genezen.
Het is enkel een overzicht van de traditionele gebruiken door de eeuwen heen.
Het gezondheidseffect is nog niet officieel vastgesteld.
Hou alle producten buiten bereik van kinderen, huisdieren en ouderen.

De gegeven informatie is op geen enkele wijze bedoeld als vervanging voor medische raad van professionele artsen.
Iedereen die aan een ziekte of verwonding lijdt, dient een gekwalificeerde arts te raadplegen.

Laat je goed informeren over het gebruik van essentiële oliën.
In geval van oogcontact of een brandende huid, gebruik een draagolie of olijfolie (geen water).
Infinirgy sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de producten op deze site.

Voor jou geselecteerd

Infinirgy Magazine

Download our magazing now with more information about our 100% pure essential oils.

Download nu