Steady – White fir

The Steady Essential Oil with 100% pure White Fir (silver fir).
The meaning of this oil is balance, stability, and grounding

31,33

Affirmation

Affirmations to stay balanced and feel happy immediately, could be:

 • I am in my power 100% now and continuously.
 • Miracles happen every day and are here for me as well.
 • I am stable and in

Pure nature

Use silver fir for more balance in your body and in your life.

 • It can help you feel as firm and stable as a tree. It provides a feeling of grounding.
 • It can help you to let go of the past and opinions of others.
 • Silver fir oil can support smooth muscles, neck, shoulders and joints.
 • The oil can have a relaxing and soothing effect on the respiratory tract.
 • It stimulates natural blood flow. (tip: blend with Calmy, Energy and Memory. Use the Jobody as carrier oil).
 • Silver fir can help you keep smelling fresh under your armpits.
 • You can use this oil to make your furniture and floors shine again.
 • White fir is the classic Christmas tree; A wonderful scent to spread the Christmas scent in the house in winter by putting 10 drops in the diffuser.

100% Essential oil
Balance, steady as a tree
10 ml

 

Deze informatie is met zorg opgesteld en informatief bedoeld.
Het is niet bedoeld om diagnoses te stellen, ziekten vast te leggen, te voorkomen of te genezen.
Het is enkel een overzicht van de traditionele gebruiken door de eeuwen heen.
Het gezondheidseffect is nog niet officieel vastgesteld.
Hou alle producten buiten bereik van kinderen, huisdieren en ouderen.

De gegeven informatie is op geen enkele wijze bedoeld als vervanging voor medische raad van professionele artsen.
Iedereen die aan een ziekte of verwonding lijdt, dient een gekwalificeerde arts te raadplegen.

Laat je goed informeren over het gebruik van essentiële oliën.
In geval van oogcontact of een brandende huid, gebruik een draagolie of olijfolie (geen water).
Infinirgy sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de producten op deze site.

Voor jou geselecteerd

Infinirgy Magazine

Download our magazing now with more information about our 100% pure essential oils.

Download nu