Disclaimer Infinirgy

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Infinirgy (merk van 2DUO BV), zoals deze beschikbaar is gesteld door Infinirgy In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website (infinirgy.com en alle onderliggende pagina’s) aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen (her)gebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Infinirgy is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Infinirgy.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Infinirgy te mogen claimen of te veronderstellen.

Infinirgy streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Infinirgy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Over de auteur

Dit blog is met zorg opgesteld en informatief bedoeld. Het is niet bedoeld om diagnoses te stellen, ziekten vast te leggen, te voorkomen of te genezen. Het is enkel een overzicht van de traditionele gebruiken door de eeuwen heen.

Disclaimer

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. De site en producten zijn niet bedoeld om diagnoses te stellen, ziekten vast te stellen, te voorkomen of te genezen. Het gezondheidseffect is nog niet officieel vastgesteld. Hou alle producten buiten bereik van kinderen, huisdieren en ouderen. De gegeven informatie is op geen enkele wijze bedoeld als vervanging voor medische raad van professionele artsen. Iedereen die aan een ziekte of verwonding lijdt, dient een gekwalificeerde arts te raadplegen. Laat je goed informeren over het gebruik van essentiële oliën. In geval van oogcontact of een brandende huid, gebruik een draagolie of olijfolie (geen water). Iedere huid is anders. Sommige mensen ervaren een huidirritatie. Test elke olie eerst onder je voet of op je pols. Wacht een half uur voordat je een andere toepassing kiest. Infinirgy sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de producten op deze site.

These products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. If you are pregnant, nursing, taking medication, or have a medical condition, consult your physician before using these products.

Use essential oils with knowledge and caution. Before using essential oil tips, please learn about warnings for usage (including dosages, usage frequency and application methods) either through the many available resources or consult with a doctor.

Essential oils are very highly concentrated and potent and it is important to always check the specific safety data provided. Keep out of reach of children, the elderly, and pets. For external use only. Avoid contact with mucus membranes and eyes. If any essential oils have contacted your eye, wash out with a vegetable oil such as olive oil, not water.

Some oils may cause skin irritation in people with sensitive skin. It is recommended to perform a patch test before use. To patch test, place one drop on the back of your wrist and leave for an hour or more. If irritation or redness occurs wash the area with olive oil then cold water and do not use the oil.

We do not recommend the ingestion of essential oils except while under the care and direction of a qualified health practitioner.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.